Privacydiensten

Elke organisatie verwerkt (gevoelige) persoonsgegevens en dient zich daarom te houden aan de privacy wetgeving. Het veilig verwerken van deze persoonsgegevens kan veel vragen oproepen voor uw organisatie en vraagt vaak om specialistische kennis en ervaring. De privacy juristen van Warpwise kunnen met hun sectorspecifieke kennis en hun hands on mentaliteit de privacy huishouding van uw organisatie inrichten. Zij vertellen niet alleen wat niet mag, maar ook hoe het wel te regelen. Omdat privacy en security hand in hand gaan, staan ook de security specialisten van Warpwise voor u klaar om een grip te krijgen én te houden op informatiebeveiliging.

Privacy Quickscan

Wij voeren een onderzoek uit naar welke facetten van de AVG voor uw organisatie van belang zijn (en of deze wel zijn ingevuld in uw organisatie). Dit doen wij op locatie door middel van interviews en desk research. Dit alles resulteert in een rapport met daarin uitleg waarom bepaalde regels wel/niet van toepassing zijn en (eventuele) tips voor verbetering.

Privacy Awareness Cursus

Of het nu uw nieuwe personeelsleden zijn, of de oude rotten in het vak: iedereen heeft regelmatig een opfriscursus nodig om veelgemaakte privacy-uitglijders te voorkomen. Na twee sessies van een halve dag (per jaar) is iedereen weer alert. Niet op de minste plaats vanwege de sectorspecifieke voorbeelden en benadering, maar ook door het interactieve karakter van de cursus. De cursus wordt naar keuze op de werkvloer of op een externe locatie gegeven.

Privacy Consultancy

Onze privacy juristen kunnen een of meerdere van de volgende taken voor u uitvoeren:

  • Opstellen van een privacy- of cookieverklaring die voldoet aan de AVG;
  • Uitvoeren van een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB/DPIA conform de AVG);
  • Opzetten en invullen van een verwerkingsregister (conform AVG);
  • Opstellen en inrichten van een privacybeleid dat voldoet aan de AVG;
  • Opstellen van een juridisch solide verwerkersovereenkomst;
  • Inrichten van een meldingsproces voor datalekken (conform AVG).

Hulp op afroep

Naast bovenstaande consultancy diensten, ondersteunen wij onze klanten ook op afroep. Hierbij valt te denken aan vragen over de aanschaf van een nieuw systeem of hulp bij het beoordelen van een (mogelijk) datalek. Ook ondersteunen wij onze klanten na de melding van een datalek.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte.