Agile architectuur bedrijven

Emergent design is ki(lli)ng. Een agile team dat helemaal zelf bepaalt hoe zij een oplossing realiseren is weliswaar snel in staat om bruikbare oplossingen op te leveren, maar dit heeft natuurlijk impact op de kosten en onderhoudbaarheid van je ICT-landschap. Hoe kun je nou zorgen dat je enerzijds snel passende oplossingen kunt realiseren en anderzijds dit ook de komende jaren kunt blijven doen?

Met behulp van de expertise van Warpwise. De Agile-architectuur coaches van Warpwise helpen jouw veranderportfolio uit te breiden met Enablers die de ontwikkelteams tijdswinst opleveren bij het realiseren van nieuwe oplossingen. Deze Enablers worden zo gekozen dat zij belangrijke architectuurbouwstenen worden. En dus neemt ieder team dat (om tijdswinst te boeken) gebruik van de Enablers maakt ook automatisch deel aan de architectuur. Emergent architectuur als het ware.

De Agile-architectuur coaches van Warpwise helpen jouw architecten om uit de (vaak opgedrongen) rol van politieagent te stappen. Een rol als expert, adviseur en productowner van een architectuurbouwsteen wordt door iedereen veel meer gewaardeerd. Hiervoor is het inregelen van budget voor bouwstenen en het inrichten van het portfoliomanagement noodzakelijk. Onze Agile-architectuur coaches hebben ook daar ervaring mee.

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek!