Privacy in de zorg

Binnenkort zal de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van kracht zijn. Wat betekent dit voor uw zorginstelling? En welke veranderingen brengt het teweeg? Dit zijn vraagstukken waar onze juristen zich dagelijks over buigen.

Wet- en regelgeving zorg

Onze privacy juristen leveren advies over de praktische uitwerkingen van:

  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz);
  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • Verordeningen medische hulpmiddelen (MDR);
  • Binnenkort: Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

 Onze security professionals helpen u verder met het toepassen van:

  • Normen: NEN 7510, ISO 14385 of ISO 15224;
  • Leidraad kwaliteit AI in de zorg.

In praktijk betekent dit:

Het uitvoeren van een Privacy Quickscan om risico’s te detecteren.
Het opstellen of beoordelen van documenten.
Het evalueren van uw verwerkingspartners (al dan niet op de achtergrond).
Het leveren van continue ondersteuning op afstand of locatie.
Het geven van branche relevante awareness training.
Het uitvoeren van controles, evaluaties en audits om compliance inzichtelijk te maken en aan te tonen.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Neem contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch via 030-205 99 85