Juridische IT-ondersteuning

Wetten zijn abacadabra voor techneuten. En andersom is ICT vaak abacadabra voor juristen. En toch zijn er legio voorbeelden te verzinnen waarin beide moeten samenwerken om tot het juiste resultaat te komen:

  • Is dit een datalek?
  • Wat moet er in de verwerkingsovereenkomst staan?
  • Hoe zet ik de boeteclausule in een SLA op?
  • Is dit elektronische zegel bruikbaar in een rechtszaak?
  • Wat staat er in een privacy reglement?
  • Hoe zit het in deze situatie met het intellectuele eigendom?
  • Is deze digitale ondertekening rechtsgeldig?
  • Wie is de gegevenseigenaar?
  • Op welk betrouwbaarheidsniveau moeten de gegevens beschermd zijn om aan de wet te voldoen?
  • Na hoeveel jaar moeten de gegevens worden verwijderd?

Warpwise levert experts die techneuten- of juristentaal begrijpen. Voor langere perioden of op afroep. Vraag hier een vrijblijvend gesprek aan!